THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Những danh hiệu và thành tích PD Group Holding đạt được nhờ vào sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo và tinh thần hăng say làm việc, tích cực đóng góp của đội ngũ nhân viên. Tất cả đều hướng một sứ mệnh: đem đến nhiều lợi ích nhất cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.