Tại PD, chúng tôi có tầm nhìn về những điều tốt đẹp hơn. Chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp thay đổi cuộc chơi và nuôi dưỡng chúng để thành công lâu dài.

Cho dù đó là trong khoa học đời sống, giáo dục hay năng lượng, kinh tế bền vững, chúng tôi đều tập trung ủng hộ những con người, ngành công nghiệp và những nơi thúc đẩy tăng trưởng tốt hơn và tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa.

Khả năng lãnh đạo

Tại PD, chúng tôi đoàn kết với nhau bởi mục tiêu chung là tối đa hóa hạnh phúc của mọi người để tất cả chúng ta có thể cùng nhau phát triển.

Giới thiệu về khả năng lãnh đạo của chúng tôi =>

blank

Ruan Wen Zhong

Chủ tịch

blank

Hội đồng PD

blank

Văn hóa PD

Lịch sử

Trong năm hình thành đến nay, PD đã phát triển thông qua những thay đổi sáng tạo, quan hệ đối tác lâu dài và cam kết về giá trị xã hội.

Xem toàn bộ dòng thời gian =>

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tại PDGroup, Hiệu quả – Chính trực – Chuyên nghiệp là nét văn hóa đặc thù, trở thành giá trị cốt lõi của mỗi con người PD. Điều này được thể hiện qua Bộ Quy tắc ứng xử đã được áp dụng nhiều năm qua tại công ty. Bất kỳ nhân viên nào cũng phải đọc, hiểu và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử, từ đó có hành vi ứng xử đúng chuẩn mực, góp phần gìn giữ Giá trị cốt lõi của PDGroup. 
Quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự chịu trách nhiệm, không đùn đẩy công việc, không đổ lỗi cho người khác, không quên sức mạnh của mỗi cá nhân tạo nên sức mạnh tập thể, không quên sức mạnh tập thể bảo vệ và phát huy sức mạnh của mỗi cá nhân – đó chính là phẩm chất của người PD và môi trường làm việc tại công ty.
Tại PDGroup, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho nhân viên. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp. Quy trình nhất quán và sự đoàn kết chính là sức mạnh để PDGroup thực hiện sứ mệnh của mình: trở thành nhóm công ty Kinh tế cung cấp các dịch vụ và sản phẩm thiết yếu cho cộng đồng. 
blank
blank

Chúng tôi muốn nghe từ bạn.

Thông tin liên hệ khác =>

Liên hệ Truyền thông

Địa chỉ: 67 Tân Thới Nhất 1, Quận 12
Điện thoại: 0898828122
Email: info@phucdat.group

Yêu cầu chung

info@phucdat.group