Tại PD, chúng tôi xây dựng các ngành thúc đẩy sự thịnh vượng về tài chính và xã hội trong tương lai. Chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp thay đổi cuộc chơi và nuôi dưỡng chúng để thành công lâu dài.

Chúng tôi hợp tác với tất cả các đối tượng – từ cộng đồng đến khách hàng – và làm việc cùng nhau để tối đa hóa tiềm năng và tác động tập thể của họ.

Giáo Dục

Thúc đẩy các giải pháp giáo dục bền vững và phát triển các ngành giáo dục liên quan phát triển.

Vận Tải

Xây dựng hệ thống vận tải tạo nền tảng phát triển trong tương lai.

blank

Thương mại & Dịch vụ

Với ngành thương mại dịch vụ – PD tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện và nâng cấp chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động.

blank

 Tài chính

Tin Tức Ngành Nổi Bật