Tin Tức Hoạt Động

Sự Kiện

Hoạt Động Cộng Đồng

Thông Cáo Báo Chí

Liên hệ Truyền thông

Địa chỉ: 67 Tân Thới Nhất 1, Quận 12
Điện thoại: 0898828122
Email: info@phucdat.group

Bộ báo chí

Thông tin chung và các tài liệu khác có sẵn cho các thành viên của các phương tiện truyền thông. Tải xuống tờ thông tin về phương tiện truyền thông của chúng tôi .