blank

Các ngành nghề

Đầu tư

PD Holdings là nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy tăng trưởng bằng cách đầu tư vào bốn lĩnh vực chính: Giáo dục, Vận tải, Thương mại, Tài chính. Công ty theo đuổi các khoản đầu tư phù hợp với các giá trị doanh nghiệp được tổ chức sâu sắc để thúc đẩy một tương lai bền vững hơn vì lợi ích của cả hệ sinh thái địa phương và toàn cầu.

Thông qua việc nhấn mạnh vào các giá trị Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) và để mắt đến các mối quan hệ đối tác, PD Holdings đang xây dựng dựa trên một lịch sử đáng kể về các phương thức kinh doanh sáng tạo để đảm bảo và nuôi dưỡng các động cơ tăng trưởng để đạt được thành công lâu dài.

Tính bền vững là rất quan trọng đối với tương lai của tăng trưởng. PD Holdings tuân theo nguyên tắc chỉ đạo này bằng cách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không carbon và áp dụng trọng tâm rộng rãi vào các doanh nghiệp xanh: năng lượng sạch, tái chế, thực phẩm thay thế, v.v.

Các trang web

   www.pd-holdings.vn

Kỹ năng lãnh đạo

blank

Nguyễn Văn Trung

Chairman – CEO​

Liên hệ 

Địa chỉ: Tòa nhà Bitexco Financial Tower 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Phone: 0898828122

Email: info@pd-holdings.com